Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájezd Muzejního spolku Vyškov do Prahy - do Kramářovy vily, Valdštejnského paláce a Thunovského paláce

Dne 8. 4. 2016 se vydali členové Muzejního spolku Vyškov do Prahy, aby si prohlédli tři významné budovy: Kramářovu vilu, Valdštejnský palác a Thunovský palác, ve kterých se odehrávají legislativní procesy našeho státu.
Zvláště na prohlídku Kramářovy vily se účastníci zájezdu těšili, protože ta je pro mimopražské zájemce téměř nedostupná. Vilu postavil první čs. předseda vlády Karel Kramář v letech 1911–1915 na baště sv. Máří Magdaleny. Budova má celkem 56 místností. Vedle soukromých ložnic a pracoven je zde několik jídelen, salonů, hal, hostinských pokojů atp. Zvláštní pozornost věnovali majitelé interiéru budovy. Zde se projevil vliv Kramářovy manželky Naděždy Nikolajevny. Její ruský původ a estetické cítění vtiskly vile neopakovatelný ráz. Dekorace ruskými či spíše byzantskými motivy vypovídaly o Kramářově politické orientaci, ve které hrála důležitou roli všeslovanská idea spojená s vazbami na Rusko (předbolševické). V r. 1938, kdy bezdětní manželé zemřeli, přešel objekt do vlastnictví Společnosti Dr. Karla Kramáře, od 40. let vila patřila Národnímu muzeu, od r. 1952 Úřadu vlády. V letech 1994–1998 prošla vila zásadní rekonstrukcí a od té doby slouží jako rezidence premiéra ČR. Bydlel v ní Miloš Zeman, Vladimír Špidla a krátce i Mirek Topolánek. Dnes slouží k reprezentačním účelům předsedy vlády. Valdštejnský palác – největší, nejkrásnější, nejhonosnější malostranský palác, nyní sídlo horní komory Parlamentu – Senátu ČR. Průvodkyně přiblížila obsažným výkladem historii paláce i jeho současný provoz. 
Nejvíce si dala záležet na výkladu v zahradě Valdštejnského paláce: sala terrena, krápníková stěna s jeskyňkami – grottami, unikátní soubor soch, sousoší a kašen Adriana de Vries (originály uloupili Švédové v r. 1648, dnes jsou zde od r. 1912 kopie).
Třetí a poslední návštěva se týkala budovy (souboru paláců, z nichž nejdůležitější je palác Thunovských), kde sídlí Poslanecká sněmovna ČR. Návštěvníci zde získali názornou představu o chodu sněmovny. Zvlášť je zaujal hlavní sněmovní sál, kde si mohli na místě ověřit, jakými „tlačítky“, tj. jakým způsobem poslanci hlasují, a rozhodují tak o přijetí, či odmítnutí navrhovaných zákonů. Na fotografii se nachází část výpravy Muzejního spolku Vyškov v místnosti PS, kde probíhají mediálně přenášené tiskové konference jednotlivých politických stran.
Ivan Pokorný (uveřejněno ve Vyškovském zpravodaji, č. 5, 2016, s. 14) 

Fota ZDE.