Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada Muzejního spolku Vyškov 15.3.2016

Usnesení valné hromady Muzejního spolku Vyškov konané dne 15.3.2016
1. Valná hromada projednala a schvaluje :
a) Zprávu o činnosti za rok 2015;
b) Zprávu o hospodaření za rok 2015;
c) Návrh činnosti na rok 2016;
d) Návrh rozpočtu na rok 2016;
e) Zprávu revizora za rok 2015;
f) Výši členských příspěvků na rok 2016 a to pro studenty a důchodce ve výši 100,-,  Kč, pro ostatní ve výši 200,- Kč;

2. Valná hromada pověřuje výbor zajištěním úkolů, souvisejících s realizací projektu obnovy symbolického hrobu pilota plukovníka (in memoriam) Lea Anderleho na hrobě jeho rodičů, na který obdržel MSV dotaci města Vyškova na rok 2016. 

3. Valná hromada souhlasí s uskutečněním zájezdů - dne 8.4.2016 do Prahy za účelem prohlídky Kramářovy vily a prostor Senátu a Parlamentu ČR, dne 18.6.2016 s procházkou z Tesáku na Hostýn a prohlídkou muzea zemědělské techniky v Hošticích a ve dnech 2.-3.9.2016 náš dvoudenní zájezd, tentokrát na Opavsko. 

4. Valná hromada pověřuje výbor OS upřesnit na základě diskutovaných  námětů plán činnosti na rok 2016. 

5. Valná hromada stanovila za ověřovatele zápisu F. Korvase a R. Bílka.

Ve Vyškově dne 15.3.2016

Za správnost :  F. Korvas
                      
R. Bílek