Jdi na obsah Jdi na menu
 


Muzejní spolek Vyškov hostil 46. konferenci vlastivědných spolků

V sobotu 26. září 2015 byl Muzejní spolek Vyškov hostitelem 46. konference moravských vlastivědných kroužků. V moderních prostorách environmentálního centra Hanácký statek ve vyškovském ZOO PARKU se sešlo na 50 účastníků, které na úvod přivítal člen výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a referent vlastivědných kroužků Jaroslav Šimandl a předseda Muzejního spolku Vyškov PhDr. František Korvas. Za ZOO PARK Vyškov vystoupil následně jeho ředitel Josef Kachlík, jenž seznámil přítomné s minulostí i současností ZOO PARKU  DinoParku Vyškov a s jeho plány do budoucna. Antonín Venský, předseda správní rady Nadace letecké historické společnosti, potom představil posluchačům tuto nadaci a Muzeum letecké a pozemní techniky, které nadace ve Vyškově provozuje. PhDr. Radek Mikulka, člen výboru Muzejního spolku Vyškov (dále jen MSV), rozebral potom některé aspekty počátků dislokace armády ČSR do Vyškova v meziválečném období, zejména komunálně politické a ekonomické. Mgr. Blanka Mikulková, pracovnice Ústavu archeologické památkové péče Brno a rovněž členka MSV, představila nejnovější nálezy z Vyškovska vážící se k 2. světové válce.
Druhou část přednáškového bloku zahájil prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. z Ústavu historických věd Filosoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě, jenž se poutavým způsobem věnoval "druhému životu" slavkovské bitvy, mýtům a dezinformacím kolem ní i tomu, jak inspirovala umělce. Problematiku triviálního školství na Vyškovsku před tereziánskými reformami poté přiblížil PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. Následovalo vystoupení Mgr. Vladimíra Maňase, Ph.D. z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, které bylo věnováno méně známým otázkám dějin Vyškova, souvisejícím se zdejším Bratrstvem Nanebevzetí Panny MarieJiří Lelek, člen MSV a správce vyškovského hřbitova, poutavým způsobem potom seznámil přítomné se vznikem, historií a zajímavostmi týkajícími se tohoto hřbitova. Člen výboru MSV a vyškovský kronikář Mgr. Robert Bílek pojednal v následujícím vystoupení o vyškovské kronice a zdejších kronikářích, a to i o těch, kteří psali kroniky obcí dříve či později přičleněných k Vyškovu. Blok přednášek ukončil ředitel vyškovské Knihovny Karla Dvořáčka a člen MSV PaedDr. Vladislav Raška přehledem případně nazvaným "Vyškovsko a literatura".
Odpolední program vyplnila návštěva Muzea letecké a pozemní techniky, kam převezl účastníky konference dobový autobus z 80. let. Zhlédnutí unikátních exponátů a zasvěcený výklad pana Venského a ostatních dobrovolných pracovníků muzea byly příjemnou tečkou za konferenčním dnem, jehož organizace se Muzejní spolek Vyškov, jak alespoň doufáme, zhostil se ctí. ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a samozřejmě panu ředitele vyškovské ZOO a jejím zaměstnancům, kteří měli velkou zásluhu na tom, že stěžejní část konference probíhala ve velmi příjemném prostředí.
Fotografie z konference
ZDE.
(rmk)